Hướng tới tương lai mà chỉ dựa vào quá khứ, chẳng khác nào lái xe mà cứ chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu.

Herb Brody

 
 
 
 
 
Thể loại: Tiểu Thuyết
Upload bìa: Amorphous Empty
Số chương: 17
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2504 / 12
Cập nhật: 2015-05-28 05:37:39 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Cánh Đồng Lưu Lạc Cánh Đồng Lưu Lạc - Hoàng Đình Quang Cánh Đồng Lưu Lạc