If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

 
 
 
 
 
Tác giả: Thiên Bình
Thể loại: Truyện Ngắn
Biên tập: Tuyen Minh
Upload bìa: Đỗ Quốc Dũng
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1533 / 5
Cập nhật: 2015-07-02 16:11:59 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Cái Nắm Tay Siết Cái Nắm Tay Siết - Thiên Bình Cái Nắm Tay Siết