The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Download ebooks
Ebook "Cách Tính Ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo?"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2956 / 45
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ảng kê ngày hoàng đạo, hắc đạo theo lịch can chi từng tháng.
Tháng âm lịch Ngày hoàng đạo (tốt) Ngày hắc đạo (xấu) Giêng, bảy
Hai, tám
Ba, chín
Tư, mười
Năm. một
Sáu, chạp Tý, sửu, tị, mùi
Dần, mão, mùi, dậu
Thìn, tị,dậu, hợi
Ngọ, mùi, sửu, dậu
Thân,dậu, sửu, mão
Tuất, hợi, mão, tị Ngọ, mão, hợi, dậu
Thân, tị, sửu, hợi
Tuất, mùi, sửu, hợi
Tý, dậu, tị, mão,
Dần, hợi, mùi, tị
Thìn, sửu, dậu, mùi
Đối chiếu bảng trên thì biết:
- Ngày hoàng đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày tý, sửu, tị, mùi.
- Ngày hắc đạo của tháng giêng và tháng 7 âm lịch là những ngày ngọ, mão, hợi, dậu.
Cách Tính Ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo? Cách Tính Ngày Hoàng Đạo, Hắc Đạo? - Chọn Ngày Giỗ