Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

 
 
 
 
 
Tác giả: Robert Van Gulik
Thể loại: Trinh Thám
Nguyên tác: The Phantom Of The Temple
Dịch giả: Phước Lộc
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Đỗ Quốc Dũng
Số chương: 22
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2252 / 46
Cập nhật: 2015-07-22 10:41:24 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Bóng Ma Trong Ngôi Đền Bóng Ma Trong Ngôi Đền - Robert Van Gulik Bóng Ma Trong Ngôi Đền