Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
 
 
 
 
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Thể loại: Ngôn Tình
Dịch giả: Phương Thảo
Biên tập: Little Rain
Upload bìa: Ngô Thúy Ngọc
Số chương: 46
Phí download: 6 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2730 / 86
Cập nhật: 2015-11-23 16:34:00 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Bong Bóng Mùa Hè Bong Bóng Mùa Hè - Minh Hiểu Khê Bong Bóng Mùa Hè