The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Mark Twain

 
 
 
 
 
Tác giả: Quốc Hội
Thể loại: Khoa Học
Biên tập: bui viet hung
Upload bìa: Vũ Phương Vân
Số chương: 18
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 870 / 15
Cập nhật: 2018-09-20 10:03:48 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Bộ Luật Lao Động 2012 Bộ Luật Lao Động 2012 - Quốc Hội Bộ Luật Lao Động 2012