If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

Download ebooks
Ebook "Bố Là Gì Hả Bố?"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 855 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Ố CHỞ CON TRAI ĐI CHƠI NGOÀI PHỐ:
CON TRAI: BỐ ƠI? BỒ LÀ GÌ MÀ CON NGHE ANH KIA GOI CÔ BẠN KIA LÀ BỒ VẬY BỐ?
BỐ: BỒ CŨNG GIỐNG NHƯ MẸ CON Ở NHÀ ĐÓ.
CON TRAI: VẬY MẸ CŨNG CÓ THỂ GỌI LÀ BỒ HẢ BỐ?
BỐ: KHÔNG!!!!!!!!!KHÔNG ĐƯỢC
CON TRAI: SAO VẬY BỐ?
BỐ: MỖI BUỔI SÁNG NẾU Ở VỚI MẸ THÌ BỐ CÓ LẤY TIỀN ĐI ĂN SÁNG CÒN NGỦ VỚI BỒ
THÌ BỐ PHẢI DẪN CÔ ẤY ĐI ĂN SÁNG.
CON TRAI??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bố Là Gì Hả Bố? Bố Là Gì Hả Bố? - Sưu Tầm