Tác giả: Lloyd Alexander
Thể loại: Tuổi Học Trò
Dịch giả: Lê Minh Đức
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 22
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 75 / 8
Cập nhật: 2020-06-12 14:05:37 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 4 - Taran Người Lang Thang Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 4 - Taran Người Lang Thang - Lloyd Alexander Biên Niên Sử Xứ Prydain Tập 4 - Taran Người Lang Thang