Having your book turned into a movie is like seeing your oxen turned into bouillon cubes.

John LeCarre

 
 
 
 
 
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Doc Co
Số chương: 9
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2015 / 27
Cập nhật: 2017-08-25 13:41:03 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Bi Kịch Của Một Người Nổi Tiếng Bi Kịch Của Một Người Nổi Tiếng - Trần Đăng Khoa Bi Kịch Của Một Người Nổi Tiếng