Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Download ebooks
Ebook "Bảy Ngày Cho Mãi Mãi"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Marc Levy
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: Sept jours pour une éternité...
Dịch giả: Hương Lan
Số chương: 8
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5391 / 408
Cập nhật: 2021-02-21 09:11:32 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tóm tắt truyện
Hắn có bùa phép của quỷ dữ Nàng có sức mạnh của thiên thần...
Để kết thúc sự đua tranh giữa hai thế lực, Chúa Trời và Qủy Sa - Tăng đã ký một giao ước về trận thách đấu tối hậu....
Mỗi phe cử ra một đại diện xuất sắc nhất.... Lucas và Zofia sẽ có bảy ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình, kết quả cuối cùng sẽ quyết định cái Thiện hay cái Ác sẽ chi phối loài người...
Chúa Trời và Qủy Sa-Tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ một điều....
Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp nhau và đem lòng yêu nhau......
-- lieuctk32 --
Bảy Ngày Cho Mãi Mãi Bảy Ngày Cho Mãi Mãi - Marc Levy Bảy Ngày Cho Mãi Mãi