Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 661 / 3
Cập nhật: 2023-04-23 20:50:43 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
“Bẫy”... làm thêm “Bẫy”... làm thêm - Cẩm Nang Nghề Nghiệp “Bẫy”... làm thêm