Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 475 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
húa trời nhìn xuống quả đất và muốn biết cách cư xử của con người dưới hạ giới thế nào. Ngài quyết định gửi một thiên thần xuống để kiểm tra. Thế là ngài gọi một trong những thiên thần của mình và gửi xuống Trái đất. Khi thiên thần quay về, anh ta bẩm lại với Chúa, “Trái đất tệ hại lắm; 95% cư xử xấu, chỉ có 5% là tốt thôi”. Chúa trời nghĩ một lát rồi nói, “Có khi ta nên gửi một thiên thần nữa xuống để lấy thêm ý kiến.” Thế là Chúa gọi một thiên thần nữa rồi gửi xuống Trái đất. Khi thiên thần quay về, câu trả lời vẫn giống như Thiên thần thứ nhất. Chúa trời vẫn chưa hài lòng. Ngài quyết định gửi email cho 5% tốt, bởi vì ngài muốn khích lệ họ để họ tiếp tục tốt như vậy. Bạn có biết email đó nói gì không?
Không?
Tôi cũng không nhận được email đó.
(Theo DĐDN)
Bạn là người tốt? Bạn là người tốt? - Cẩm Nang Nghề Nghiệp