There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

 
 
 
 
 
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: The Strange Case Of Dr. Jekyll And Mr. Hyde
Dịch giả: Phạm Văn
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 11
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 316 / 32
Cập nhật: 2019-12-06 08:58:49 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Bác Sĩ Jekyll Và Ông Hyde Bác Sĩ Jekyll Và Ông Hyde - Robert Louis Stevenson Bác Sĩ Jekyll Và Ông Hyde