Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Ba Điều Bí Ẩn Ba Điều Bí Ẩn - Agatha Christie Ba Điều Bí Ẩn