Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội.

J. Sidlow Baxter

 
 
 
 
 
Tác giả: Ưu Đàm Hoa
Thể loại: Kiếm Hiệp
Upload bìa: Mũn Lũn Cũn
Số chương: 16
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5364 / 118
Cập nhật: 2015-04-06 22:18:29 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Âu Dương Chính Lan Âu Dương Chính Lan - Ưu Đàm Hoa Âu Dương Chính Lan