Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
 
 
Tác giả: K. A. Applegate
Thể loại: Phiêu Lưu
Nguyên tác: Animorphs - 8: The Alien
Dịch giả: Hoàng Hưng
Biên tập: Dang Long
Upload bìa: Dang Long
Số chương: 22
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1203 / 6
Cập nhật: 2018-01-23 12:57:05 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Animorphs - Tập 8: Người Ngoài Hành Tinh Animorphs - Tập 8: Người Ngoài Hành Tinh - K. A. Applegate Animorphs - Tập 8: Người Ngoài Hành Tinh