Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Lao Tzu

 
 
 
 
 
Anh Yêu Em Rất Nhiều Anh Yêu Em Rất Nhiều - Cố Tô Lan Anh Yêu Em Rất Nhiều