One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 743 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
í hửng vì vừa "chôm" được một cái điện thoại di động thứ xịn, 3 tên trộm ở Rosario (Argentina) xách ngay cái điện thoại ra liên tục chụp hình cho nhau. Có một điều chúng không biết: chủ nhân của chiếc điện thoại đã cài chương trình tự động gửi tất cả các tấm ảnh chụp từ chiếc điện thoại này lên một trang web cá nhân. Cảnh sát chẳng mất nhiều thời gian để “sờ gáy” những tên trộm thiếu kiến thức này
(Ananova) (Đ.N)
Ăn trộm cũng phải rành công nghệ cao Ăn trộm cũng phải rành công nghệ cao - Cẩm Nang Nghề Nghiệp