Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Dân gian
Thể loại: Cổ Tích
Upload bìa: Nguyễn Thanh Oanh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2096 / 21
Cập nhật: 2015-03-03 12:01:55 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Ăn Trầu Ngắt Đuôi Ăn Trầu Ngắt Đuôi - Dân gian Ăn Trầu Ngắt Đuôi