Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

 
 
 
 
 
Tác giả: Caroline Quine
Thể loại: Trinh Thám
Nguyên tác: Alice Et Les Faux - Monnayeurs Librairie Hachette, 1968
Dịch giả: Thu Lâm
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 25
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2361 / 40
Cập nhật: 2018-02-11 00:22:51 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Alice Và Bọn Làm Bạc Giả Alice Và Bọn Làm Bạc Giả - Caroline Quine Alice Và Bọn Làm Bạc Giả