You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
 
 
 
 
Tác giả: Roger Dean Kiser
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1524 / 55
Cập nhật: 2021-12-13 17:31:03 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Ai Cũng Có Thể Bay Ai Cũng Có Thể Bay - Roger Dean Kiser Ai Cũng Có Thể Bay