Never lend books, for no one ever returns them; the only books I have in my library are books that other folks have lent me.

Anatole France

 
 
 
 
 
Tác giả: Yoshida Shuichi
Thể loại: Trinh Thám
Biên tập: Quyen RFId
Upload bìa: Quyen RFId
Số chương: 7
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 938 / 51
Cập nhật: 2019-01-28 20:52:44 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Ác Nhân Ác Nhân - Yoshida Shuichi Ác Nhân