People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Truyện Ma
Thể loại: Kinh Dị
Upload bìa: Little rain
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 5285 / 179
Cập nhật: 2015-07-21 13:46:14 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Ác Báo Ghê Hồn Ác Báo Ghê Hồn - Truyện Ma Ác Báo Ghê Hồn