To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

 
 
 
 
 
Tác giả: Sidney Sheldon
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Nguyễn Hà An
Language: English
Số chương: 38
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3003 / 45
Cập nhật: 2017-05-19 13:30:09 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
A Stranger In The Mirror A Stranger In The Mirror - Sidney Sheldon A Stranger In The Mirror