If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 750 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ạn đã bỏ mất nhiều cơ hội thành công trong năm qua. Việc nắm lấy hay bỏ qua những yếu tố dẫn đến thành công rất cần cho cuộc sống, công việc, kinh doanh của bạn. Nếu vậy, bạn có thể quyết định ngay bây giờ về những kết quả bạn sẽ thay đổi trong năm 2008 này. Đây chính là 8 bước giúp bạn thành công.
1. Quyết định
Bạn quyết định, phải ngay lập tức và rằng bạn sẽ đạt được những thành công mà mình đã đề ra cho năm 2008. Đó không phải về những điều bạn phải làm, những điều đòi hỏi và những điều bạn sẽ nhận được, khuôn mẫu trong cuộc sống. Quyết định đó phải xuất phát từ môi trường xung quanh bạn, từ những hành vi cử chỉ và từ chính bản thân.
2. Hiểu được nguyên do gốc rễ
Hãy xem xét, chú ý và cảm nhận những điều bao quanh có thể gây ảnh hưởng xấu đến bạn, những suy nghĩ của bản thân, trò chuyện và những tác động bên ngoài. Không nhất thiết là bạn phải tìm ra cách vượt qua những suy nghĩ tiêu cực như thế nào, bởi những suy nghĩ đó có thể làm thui chột ý chí tiến lên phía trước của bạn, mà quan trọng hơn là bạn cần thiết lập phương hướng nhằm tránh có những hành vi tương tự trong tương lai.
3. “Cắm cọc vào trong lòng đất”
Tức là bạn hứa và cam kết với bản thân, gia đình, bè bạn, khách hàng, các bên liên đới, người bán, nhà cung cấp và những mối quan hệ có ảnh hưởng rằng bạn sẽ thay đổi và thu được những kết quả tốt hơn.
4. Thiết lập mục tiêu SMART
SMART là chữ viết tắt của 5 chữ cái:
Specific: cụ thể
Measuable: vừa sức
Attainable: có thể đạt được
Realistic: thực tế
Timely: đúng lúc, hợp thời
Thiết lập mục tiêu SMART tức là phải thoả mãn 5 yếu tố trên. Lên kế hoạch cho công việc của bạn và thực hiện theo kế hoạch đó. Làm việc không theo hệ thống có thể làm cho bạn rơi vào tình trạng “ngập lụt”.
5. Xác định khoản lợi lớn nhất từ đầu tư
Hãy xem xét tất cả các yếu tố thành công then chốt mà bạn đã vạch ra mục tiêu SMART cho nó. Trong số những yếu tố thành công then chốt đó thì cái nào làm bạn hấp dẫn nhất khi quyết định đầu tư?
Một khoản lợi nhuận từ đầu tư có thể được tính toán bằng tài chính, thời gian, năng suất, sự ổn định, tính hiệu quả hoặc giá trị nhận thấy được kể cả một vài yếu tố vừa nói trên.
6. Bạn mong muốn hoàn thành mục tiêu này khi nào?
Bạn cần xác định hạn chót trong chiến lược của mình.
Nếu như bạn có mục tiêu lớn cần tiếp tục thực hiện, hãy chia nhỏ chiến lược của bạn thành những bước nhỏ hơn, điều này cho phép bạn gặt hái được những bước thành công dù nhỏ và sẽ giúp bạn vững tin tiến lên phía trước. Ngược lại nếu như không có thời hạn cụ thể, bạn sẽ khó lòng có thể kết thúc công việc của mình, bởi việc xác định thời gian hạn chót cho công việc sẽ cho bạn biết mình đang thực hiện các công việc đến đâu.
Và hãy nhớ rằng: luôn luôn có những cơ hội để nắm bắt những nguồn trợ giúp khác hỗ trợ bạn tiến tới hoàn thành mục tiêu. Bạn có thể nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài như: dịch vụ khách hàng, quản lý vận hành kinh doanh, hành chính cho đến cả đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thực sự. Đội ngũ này có thể giải quyết những phần công việc kinh doanh của bạn trong khi bạn không có thời gian hoàn thành, không muốn hoàn thành hoặc không đủ kỹ năng để hoàn thành chúng. Tất nhiên cùng với đội ngũ chuyên nghiệp này thì chắc chắn bạn sẽ không phải một mình làm những công việc ấy.
7. Thực hiện, thực hiện và thực hiện
Bạn có thể lên kế hoạch tất cả những việc định làm, tuy nhiên nếu bạn không thực hiện chúng thì có nghĩa là bạn đã tự làm cho mình một số “giấy dán tường hấp dẫn” rồi đấy.
8. Đánh giá thành công của bạn
Thành công bạn đạt được chính là việc định nghĩa thành công ấy. Thành công đó có thể là tiền, số lượng khách hàng tăng lên, nhiều sự chuyển đổi hơn, thời cơ và lợi nhuận tăng lên cho chính bạn và gia đình. Hay thành công cũng có thể là bất kỳ con số nào trong những thứ dành cho bạn, công việc của bạn là xác định xem đó là con số nào, và hãy chắc chắn để giành được thành công đó.
Theo Lãnh Đạo
8 bước giúp bạn thành công 8 bước giúp bạn thành công - Cẩm Nang Nghề Nghiệp