Books are the glass of council to dress ourselves by.

Bulstrode Whitlock

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 772 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ãnh đạo có vô vàn việc phải làm đối với tổ chức và với bản thân mình. Tuy nhiên, có thể phác thảo các công việc chính của lãnh đạo với 5 hành động chủ yếu sau đây.
1. Thiết lập một sự chỉ đạo rõ ràng a. Hình dung về tương lai
b. Tập trung sự chú ý
c. Kết nối các giá trị
d. Tranh thủ cảm tình/ sự hợp tác của mọi người
2. Truyền thông, truyền thông và truyền thông
a. Đem lại ý nghĩa
b. Sử dụng tất cả các hình thức truyền thông
3. Định vị tổ chức
a. Xây dựng niềm tin
b. Xây dựng sự tin cậy và sự kiên định
c. Lên kế hoạch cho các thắng lợi
d. Công nhận những đóng góp của mọi người
e. Kỷ niệm những thành tích đạt được
4. Phát triển bản thân
a. Đặt ra các hình mẫu
b. Quan tâm tới bản thân ở nhứng khía cạnh tích cực
c. Tập trung vào thắng lợi
d. Tìm kiếm các cơ hội
e. Thử nghiệm và liều lĩnh
5. Trao quyền lực cho những thành viên a. Tăng cường sự hợp tác
b. Phát triển một môi trường tương hỗ
Theo Lãnh Đạo
5 hành động chủ yếu của lãnh đạo 5 hành động chủ yếu của lãnh đạo - Cẩm Nang Nghề Nghiệp