Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 732 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ãy dành ra chỉ một phút thôi để nhìn vào bản thân bạn với tư cách là lãnh đạo. Bạn có phẩm chất để trở thành nhà lãnh đạo, nhưng bạn đã có đủ các công cụ để lãnh đạo chưa? Dưới đây là 4 công cụ hỗ trợ khi bạn đứng ở vị trí đầy khó khăn đó.
1. Các công cụ để nâng cao kỹ năng lập luận
Trình bày các giả định, và mô tả dữ liệu dẫn tới giả định đó
- Giải thích các giả định
- Trình bày các lập luận một cách rành mạch
- Đưa ra các ví dụ về những gì mà bạn đề xuất, thậm chí nếu như đó chỉ là giả thuyết hoặc có tính chất ẩn dụ
- Khi bạn nói, cố gắng hình dung ra các "mường tượng" của người khác về những gì mà bạn đang nói.
- Kiểm tra một cách công khai các kết luận cũng như các giả định của bạn
Nên bắt đầu với:
- Đây là những gì tôi nghĩ và đây là cách mà tôi có được chúng
- Tôi giả sử rằng...
- Tôi đi tới kết luận này bởi vì...
- Nếu như tôi đi vào một căn phòng, thì đó là những gì mà tôi có thể thấy...
- Các bạn nghĩ sao về những gì mà tôi vừa nói?
2. Các công cụ để nâng cao khả năng tìm hiểu thông tin
Nhẹ nhàng tìm hiểu xem họ đang làm việc dựa trên các dữ liệu nào
- Sử dụng ngôn ngữ không có tính chất công kích, đưa ra câu hỏi để không dấy nên sự phòng thủ
- Thảo ra các lập luận của mọi người. Hãy tìm kiếm các lập luận càng nhiều càng tốt về chủ đề: tại sao họ lại nói như vậy và họ đang nói cái gì
- Kiểm tra lại xem bạn hiểu họ nói tới đâu
- Lắng nghe thêm những cách hiểu mới nảy ra. Đừng chỉ nghĩ về câu trả lời của chính bạn
Điều cần nói
- Điều gì đưa bạn tới kết luận đó?
- Các động cơ nào khiến bạn nói về điều đó?
- Thay vì nói là: "Bằng chứng của bạn là gì?", bạn có thể nói là: "Anh có thể giúp tôi hiểu được suy nghĩ của anh ở điểm này không?"
- Tầm quan trọng của nó là gì?
- Điều đó có quan hệ như thế nào tới các mối lo âu khác của bạn?
- Bạn có thể đưa ra một ví dụ điển hình khác?
- Tôi hiểu rằng bạn đang nói về...
3. Các công cụ khi bạn đang ở thế bế tắc
Bao quát tình hình
- Tìm kiếm các thông tin giúp mọi người định hướng về phía trước
- Yêu cầu các logic hoặc dữ liệu có thể giúp thay đổi các quan điểm của họ
- Tránh phát biểu từ một quan điểm khác
Điều nên nói:
- Chúng ta biết gì về thực tế?
- Chúng ta còn chưa biết điều gì?
- Chúng ta thống nhất với nhau (và không thống nhất với nhau) dựa trên cái gì?
- Điều gì sẽ phải xảy ra trước khi bạn cân nhắc các lựa chọn khác?
4. Tự đánh giá bản thân
- Lưu lại các bài báo
- Danh mục giấy tờ hoặc các tài liệu được lưu lại trong khi làm việc
- Các chỉ thị thực hiện công việc liên quan tới các mục tiêu và hoạt động
- Các bản điều tra
- Coi những người cố vấn như là "những người bạn đặc biệt"
Theo Lãnh đạo
4 công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo 4 công cụ hỗ trợ cho lãnh đạo - Cẩm Nang Nghề Nghiệp