Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 581 / 3
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ừng lắng nghe yêu sách của một người tự cho mình là lãnh đạo. Thay vì thế, hãy xem phản ứng của mọi người xung quanh anh ta. Bằng chứng của việc lãnh đạo sẽ được tìm thấy trong chính nhân viên.
Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher cho rằng: "Có quyền lực cũng giống như là một quý bà - nếu bạn phải nói với mọi người bạn là ai, thì bạn sẽ chẳng là ai cả". Đó là một trong số 20 quy tắc không thể phủ nhận về việc lãnh đạo.
2. Quy tắc của sự giải phóng: Khả năng lãnh đạo xác định mức độ hiệu quả của một người. Khả năng lãnh đạo luôn luôn là sự giải phóng tính hiệu quả của cá nhân và tổ chức. Những điều bạn muốn hoàn thành sẽ bị giới hạn bởi khả năng lãnh đạo của bạn.
3. Quy tắc của ảnh hưởng: Kho báu thực sự của việc lãnh đạo là ảnh hưởng - không hơn, không kém. Nếu bạn không có ảnh hưởng, bạn sẽ không bao giờ dẫn dắt được người khác. Để thay đổi tổ chức bạn cũng cần ảnh hưởng. Việc lãnh đạo không dựa trên việc nắm giữ vị trí, mà là khả năng ảnh hưởng.
4. Quy tắc của tiến trình: Việc lãnh đạo được phát triển hàng ngày, không phải trong một ngày. Việc lãnh đạo được học mọi lúc, đó là khả năng phát triển và cải thiện các kỹ năng mà phân biệt một nhà lãnh đạo và một nhân viên. Các nhà lãnh đạo thành công là những người không ngừng học tập.
5. Quy tắc của nghề hàng hải. Ai cũng có thể lái tàu, nhưng chỉ một người lãnh đạo mới có thể vẽ hải đồ. Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn về nơi đến, họ hiểu họ sẽ mang gì đến đó, họ biết họ sẽ cần những người nào trong nhóm để thành công, họ nhận ra các chướng ngại vật từ xa trước khi chúng xuất hiện.
6. Quy tắc về nền tảng: Sự tin cậy là nền tảng của việc lãnh đạo. Để xây dựng sự tin cậy, một nhà lãnh đạo phải được minh hoạ bằng các phẩm chất: năng lực, sự liên hệ và nhân cách. Nhân cách tạo ra sự tin cậy và sự tin cậy tạo ra việc lãnh đạo.
7. Quy tắc của sự tôn trọng: Người ta thường đi theo các nhà lãnh đạo mạnh hơn họ. Mọi người không đi theo các nhà lãnh đạo một cách tình cờ. Họ đi theo các cá nhân mà họ tôn trọng việc lãnh đạo của họ. Người ta bị hút vào những người mà sẽ là lãnh đạo tốt hơn họ.
8. Quy tắc của trực giác: Việc lãnh đạo không chỉ dựa vào thực tế. Các nhà lãnh đạo thấy được xu hướng, nguồn gốc và vấn đề và có thể "đọc" người khác. Quy tắc của trực giác dựa trên thực tế cộng với năng khiếu và các nhân tố không thể nắm bắt được. Một nhà lãnh đạo phải đọc được hoàn cảnh và nắm bắt được theo trực giác những điều cần để kêu gọi. Việc lãnh đạo là một nghệ thuật hơn là một khoa học.
9. Quy tắc hấp dẫn: Bạn là người thế nào thì sẽ thu hút được những người như thế. Các nhà lãnh đạo giỏi luôn luôn tìm những nhân viên giỏi. Trong nhiều hoàn cảnh bạn tạo ra những người mà có những phẩm chất như bạn có. Bạn càng là lãnh đạo giỏi, bạn càng thu hút được những nhà lãnh đạo giỏi khác.
10. Quy tắc của sự liên hệ: Các nhà lãnh đạo hiệu quả biết rằng đầu tiên bạn phải chạm vào trái tim của mọi người trước khi đề nghị họ giúp một tay. Trái tim đến trước bàn tay. Mọi người không quan tâm bạn biết được bao nhiêu cho đến khi họ biết bạn quan tâm được bao nhiêu. Để liên hệ với mọi người trong một nhóm, hãy liên hệ với từng cá nhân. Công việc của nhà lãnh đạo là khởi xướng sự liên hệ với mọi người.
Theo Lãnh Đạo
20 quy tắc lãnh đạo không thể phủ nhận (phần 1) 20 quy tắc lãnh đạo không thể phủ nhận (phần 1) - Cẩm Nang Nghề Nghiệp