When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Nguyen Anh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1541 / 10
Cập nhật: 2015-11-08 20:55:56 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
hầy: Một cái bánh giá 1 nghìn, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?
Trò: Thưa thầy khoảng 9 nghìn ạ!!
Thầy: Sao lại 9 nghìn, con tính lại đi!
Trò: Thưa thầy, tại vì mua nhiều...họ bớt tiền cho ạ!!
Thầy:...
1X10=9 1X10=9 - Sưu Tầm