I love falling asleep to the sound of rain

Unknown

 
 
 
 
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Nguyen Anh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2181 / 16
Cập nhật: 2015-11-08 20:55:56 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
hầy: Một cái bánh giá 1 nghìn, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò?
Trò: Thưa thầy khoảng 9 nghìn ạ!!
Thầy: Sao lại 9 nghìn, con tính lại đi!
Trò: Thưa thầy, tại vì mua nhiều...họ bớt tiền cho ạ!!
Thầy:...
1X10=9 1X10=9 - Sưu Tầm