Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
 
 
 
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 636 / 3
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
àm gì cũng cần định hướng và hướng dẫn mới dễ dàng thành công. Lãnh đạo cũng thế. Để thành công, bạn phải cần đến sự hướng dẫn của những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm. Đây là những điều chúng ta có thể học được từ họ.
* Nhà lãnh đạo phải làm mẫu các hành vi quản lý trước cộng sự và cấp dưới, và từ đó ra toàn bộ tổ chức. Loại bỏ các tiêu chuẩn không lành mạnh. Cách nhà lãnh đạo muốn các quản lý và giám sát viên cư xử phải là cách nhà lãnh đạo cư xử.
* Các nhà lãnh đạo thành công truyền đạt mong đợi cụ thể với nhân viên. Ví dụ, nếu bạn "cho phép họ làm những việc của họ", bạn phải vạch rõ những điều không phù hợp hoặc bạn không muốn. Quan điểm cho rằng những định hướng cụ thể để quản lý sẽ bó hẹp các sáng kiến và tự do cá nhân là sai. Nếu bạn muốn cho ai đó tự do để hành động theo cách của họ, việc xác định các giới hạn là yêu cầu bắt buộc.
* Các nhà lãnh đạo giỏi không khoan nhượng cho việc thiếu khả năng làm việc ở bất kỳ bộ phận nào trong tổ chức. Họ làm cho mọi người có trách nhiệm với những biểu hiện được mong đợi.
* Chẳng ai thích các thủ tục rườm rà hoặc các quy tắc hà khắc. Các nhà lãnh đạo hàng đầu thấy rằng, các thủ tục là để định hướng cho công việc có hệ thống, có trật tự, được quản lý. Bằng việc sử dụng chúng, các nhà lãnh đạo có thể ảnh hưởng tích cực đến cách mọi người trong tổ chức cư xử và làm việc.
* Các nhà lãnh đạo thành công không lười biếng - họ làm việc chăm chỉ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng duy trì môi trường quản lý lành mạnh đòi hỏi sự nỗ lực cao và liên tục. Một nhà lãnh đạo có thể tiếp cận có thể cải thiện khả năng thành công của tổ chức, còn nhà lãnh đạo mà nhân viên khó tiếp cận chắc chắn sẽ thất bại.
* Các nhà lãnh đạo thành công biết cách ra quyết định và họ tránh việc dàn xếp quá đáng. Các nhà lãnh đạo kém cỏi có xu hướng né tránh các quyết định nếu quyết định đó có thể làm phiền ai đó. Họ trì hoãn trách nhiệm của mình với các quyết định khó khăn.
* Trong thế giới ngày nay, các nhà lãnh đạo phải có kỹ năng liên hệ giữa các cá nhân hiệu quả để hướng dẫn cấp dưới của họ và để tăng cường các tiêu chuẩn làm việc của tổ chức.
* Cũng giống như vậy, các nhà lãnh đạo hàng đầu thừa nhận và hoàn thiện trách nhiệm để quản lý các nhà điều hành và các nhà quản lý cấp dưới. Các nhà điều hành và quản lý cấp dưới cũng luôn cần sự định hướng, hướng dẫn và hỗ trợ.
* Công bằng là đòi hỏi thiết yếu cho sự tin cậy và tinh thần trong tổ chức. Các nhà lãnh đạo hiệu quả không thiên vị. Họ thực hành sự khách quan và công bằng trong hành động, đặc biệt là với nhân viên.
* Truyền thông là mạch máu trong mọi tổ chức. Các nhà lãnh đạo giỏi có sự kiểm soát với quá trình truyền thông giữa họ, từ trên cao xuống cấp độ thấp hơn của tổ chức. Để thành công, các nhà lãnh đạo không chỉ đặt ưu tiên cao cho việc truyền thông cởi mở, kịp thời trong toàn bộ tổ chức mà họ phải thực hành điều đó nữa.
Theo Lãnh Đạo
10 hướng dẫn để lãnh đạo thành công 10 hướng dẫn để lãnh đạo thành công - Cẩm Nang Nghề Nghiệp