Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Sưu Tầm
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1932 / 50
Cập nhật: 2021-10-15 21:02:52 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
10 bí quyết xây dựng doanh nghiệp của Sam Walton 10 bí quyết xây dựng doanh nghiệp của Sam Walton - Sưu Tầm 10 bí quyết xây dựng doanh nghiệp của Sam Walton