Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

 
 
 
 
 
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2177 / 55
Cập nhật: 2021-10-09 07:56:52 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
10 bí quyết để luôn vui vẻ trong công việc 10 bí quyết để luôn vui vẻ trong công việc - Cẩm Nang Nghề Nghiệp 10 bí quyết để luôn vui vẻ trong công việc