Love is like a roller coaster,

Once you have completed the ride,

you want to go again.

Unknown

 
 
 
 
Sách của tác giả Phương Chấn Duẫn Đồng
Tác phẩm
Thể loại - Tác giả - Số chương - Ảnh bìa
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info