Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Hoa Tháng Ba
Tác giả: Chế Lan Viên
Tập thơ Chế Lan Viên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tháng Ba nở trắng hoa xoan
Sáng ra, mặt đất lan tràn mùi hương
Không em, anh chẳng qua vườn
Sợ mùi hương… sợ mùi hương nhắc mình!