Cơ hội luôn đến vào lúc bạn không ngờ nhất.

Khuyết danh

 
 
 
 
Hai Câu Hỏi
Tác giả: Chế Lan Viên
Tập thơ Chế Lan Viên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
"Ta là ai?" như ngọn gió siêu hình
Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
"Ta vì ai?" khẽ xoay chiều gió bấc
Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh.