I love to lose myself in other men's minds.... Books think for me.

Charles Lamb

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Giờ Báo Tử
Tác giả: Chế Lan Viên
Tập thơ Chế Lan Viên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tất cả bình minh đều hứa hẹn,trừ bình minh ấy,
Cái bình minh phản thùng,cái bình minh phản chủ,ác ôn!
Mà thôi,đừng vội lên án hạt sương và tiếng gà kết liễu ánh sáng đó
Có khi giã từ giữa khi đúng ngọ,lúc hôn hoàng.
Hơn thế,ạnh đã vĩnh biệt từ lúc ngòi bút,trang thơ anh bất lực.
Từ lúc nhựa hồn anh khô kiệt,thấy hoa mai mà không biết đấy xuân về.