A home without books is a body without soul.

Marcus Tullius Cicero

 
 
 
 
Đêm Tàn
Tác giả: Chế Lan Viên
Tập thơ Chế Lan Viên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói
Sợ lời thay lay đổ cả đêm thâu
Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối
Để linh hồn chìm đắm bể u sầu
"Chiêm nương ơi,cười lên đi em hỡi!
Cho lòng anh quên một phút buồn lo
Nhìn chi em chân trời xa vời vợi
Nhớ chi em sầu hận nước Chàm ta?
Này,em trông một vì sao đang rụng
Hãy nghiên mình mà tránh đi,nghe em!
Chắc có lẽ linh hồn ta lay động
Khi vội vàng trở lại nước non Chiêm"
Lời chưa dứt,bóng đêm đã vụt biến!
Tình chưa nồng đã sắp phải phôi phai!
Trên trần gian vần ô kia đã đến
Gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta