Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Bác
Tác giả: Chế Lan Viên
Tập thơ Chế Lan Viên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Là chân lý,Bác chẳng nói nhiều hơn chân lí
Cả nước nghe khi,im lặng,Bác cười.
Chẳng phải lật sách nào ra tìm hiểu Bác,
Bác sống trong ta,Bác ở giữa đời.