Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Thơ theo vần
 
Tác giả theo vần
 
Danh mục
Tác giả - số tác phẩm

Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info