Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

 
A.Schoenberg - Fundamentals of Musical Composition

Tác giả: Arnold Schoenberg
Thể loại: Âm Nhạc
Language: English
Ebook
File format: PDF
File size: 33.4 M
No of Page: 1