Biển lặng không làm nên những thủy thủ tài giỏi.

Tục ngữ châu Phi

 
Danh Mục Tài Nguyên
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info