Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

 
Danh Mục Tài Nguyên
Tác phẩm - Thể Loại
Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF Thư viện online isach.info - download ebook: epub, mobi, PDF https://isach.info