From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Xin Chúa Thấu Lòng Con
Lời nhạc Ngọc Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chúa ngự ở trên cao
Lòng trời bể bao la
Ngày lớn con đã tin rằng
Khi lòng khổ đau
Tìm đến Chúa ban an lành
 
Lạy Chúa mùa Giáng Sinh xưa
Ngày đầu vướng yêu đương
Người ấy hứa với con rằng
Tan mùa chiến chinh
Ngày đó anh về kết đôi
 
Nhưng từng đêm chiếc lá lìa ngàn
Đêm từng đêm giấc mơ kinh hoàng
Nhân loại còn ngủ say
Bên những kiếp người
Quê hương đọa đày
Ôi đêm thánh vô cùng
Lời thương rền khắp muôn trùng
Người mau về đi ! Đừng gieo biệt ly !
Từng hồi chuông nửa đêm sầu bi
 
Chiến cuộc mấy mươi năm
Mệnh trời bắt gian truân
Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi
Cho mùa Giáng Sinh này
Đến Thanh bình Chúa ơi !
Lạy Chúa chinh chiến lâu rồi
Cho người núi sông
Rũ áo tang bồng Chúa ơi !