Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Without Your Love
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael Learns to Rock: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
No more lonely talking
Waiting for the phone
No more lonely walking
In the streets alone
 
Today the sun is shining
'Cause' since I meet you
The sky seems so blue
 
And I'm digging your love
I'm digging your love
I am forever in your arms
Can't get enough
And I go crazy
When you're not here
I want to follow you my friend
To everywhere
I'm digging your love
 
Through a lot of dangers
Looking for a life
Meet a lot of strangers
Drifting in the night
But now the world is changing
Because of that light
That shines in your eyes
 
I get lost
I get high
You are taking me to the skies
When you're looking at me


Có 3 video cho bài hát này.

Trình bày: Michael learns to rock