We read to know we are not alone.

C.S. Lewis

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tình Ta Lý Qua Cầu
Ca sĩ: Hà Phương
Lời nhạc Hà Phương: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh ở bên đây cầu hát lời thương mến
Em ở bên kia cầu cuối bến chờ mong
Qua cầu bài lý đong đưa
Như nắng ban trưa, như mưa chiều đến
Anh ở bên đây cầu nói lời hẹn ước
Em ở bên kia cầu bến nước thủy chung
Ước gì đừng có dòng sông
Để không chín đợi mười mong một người
 
 
Ơ.. cầu dáng rung rinh
Ơ.. cầu tre lắc lẻo
Nước con sông dài nước chia mấy nẻo
Dứt áo em về kẻo tía má đợi trông
Ơ.. Cầu dáng tình anh
Ơ.. Cầu tre tình em
Thui thủi nơi đây cầu đứng một mình
Còn ai lắt lẻo đưa tình qua sông