Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thu Trên Đảo Kinh Châu
Sáng tác: Lê Thương
Lời nhạc Duy Trác: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đàn chim bay thiết tha, trên núi cao miền xa
Mang theo những nỗi buồn mộng mơ
Nguồn thảm sầu đã qua.
Khi ta đi liễu đang còn xanh lá
Trong đám cây oanh hót
Vài lời ca để chòng đám hoa
 
Ngày nay cúc đẫm thâu,
Hoa héo khô vì đâu.
Chim oanh nhắc tiếng
Một vài câu để thương đời cúc thâu
Sông Kinh Châu có con buồm trắng
Gió thu mang người biệt ly
Vào cảnh sầu đó chăng
 
Hồn thu theo gió đến
Ngọn núi chót cao cạnh mây
Gió đưa hồn thu xuống cây
Bao lá rơi để gió thu cuốn đi