An ordinary man can... surround himself with two thousand books... and thenceforward have at least one place in the world in which it is possible to be happy.

Augustine Birrell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thà Làm Người Bạn Thân
Sáng tác: Minh Khang
Ca sĩ: Lâm Hùng
Lời nhạc Lâm Hùng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mình chỉ là người bạn thân thôi,chứ đừng yêu để mất tình thân
Mình chỉ là người bạn thân thôi,chứ đừng yêu rồi khổ đau không hay
Dù buồn hay vui,dù nghèo hay sang,ta đều luôn sớt chia tâm sự
Để rồi hôm nay hoạn nạn có nhau,tôi mới biết tôi đã yêu em
 
 
Biết rất khó rất khó mở lời,biết rất khó rất khó mở lời
Bởi vì em đã yêu người bạn tôi
Em đâu nào có biết nỗi đau của người bạn thân
Vì yêu em tôi đành làm thinh
 
 
Sẽ hối tiếc hối tiếc một đời,sẽ hối tiếc hối tiếc một đời
Bởi vì em sẽ sang thuyền ngày mai
Tôi không còn mơ ước,chỉ mong quay về ngày xưa.
Đành câm nín làm người bạn thân