Remember that great love and great achievements involve great risk.

Anonymous

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Như Giọt Sầu Rơi
Sáng tác: Anh Việt Thu
Ca sĩ: Vũ Khanh
Lời nhạc Vũ Khanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh còn nhớ gì
Mùa Đông đã chết trên cành soan già
MùA Xuân không hẹn đến
Như tình chúng mình
Tưởng đã chết trong em
Không còn gì đâu anh, Không còn gì đâu anh
 
Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết
Trên cội mai già, ngày xưa đã hết
Không hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương
Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em
 
Thôi chẳng còn, chẳng còn gì,
Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy quên đi, hãy quên đi...
Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu
Chẳng còn, chẳng còn,
Mùa Xuân đã chết,
Trên cội mai già, tình ta cũng sẽ hết
Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương,
Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em.