Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Mưa Nửa Đêm
Sáng tác: Trúc Phương
Lời nhạc Tuấn Vũ: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa
Từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lói
Bóng dáng in trên tường loang
Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ
Gói trộn trong tuổi nhớ
 
Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay
Có phải vì tâm tư dấu kín trong thư còn đấy
Nên những khi mưa nửa đêm
Làm xao xuyến giấc mộng chưa đến
Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh
Xuyên qua áo ai...canh dài nghe bùi ngùi
Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi
 
Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên
Tôi thích đi trong niềm vui
Và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng
Mưa nửa đêm mưa vào gác nhỏ
Mưa buồn mưa lạnh vào tim.