To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse with men of unseen generations - such is a pleasure beyond compare.

Kenko Yoshida

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Một Ngày Như Mọi Ngày
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Lời nhạc Ngọc Lan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ngày như mọi ngày,
Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
Ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày,
Đời nhẹ như mây khói
Một ngày như mọi ngày,
Mang nặng hồn tả tơi
 
Một ngày như mọi ngày,
Nhớ mặt trời đầu môi
Một ngày như mọi ngày,
Đau nặng từng lời nói
Một ngày như mọi ngày,
Từng mạch đời trăn trối
Một ngày như mọi ngày,
Đi về một mình tôi
 
Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
Những mặt đường nằm câm
Những mặt người buồn tênh
 
Sóng đong đưa linh hồn
Có mưa quanh chỗ nằm
Mãi một đời về không
Trong chập chùng thác nguồn
 
Một ngày như mọi ngày,
Đi về một mình tôi
Một ngày như mọi ngày,
Quanh đời mình chợt tối
Một ngày như mọi ngày,
Giọng buồn lên tiếp nối
Một ngày như mọi ngày,
Xe ngựa về ngủ say
 
Một ngày như mọi ngày,
Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày,
xếp vòng tay oan trái
Một ngày như mọi ngày,
Từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày,
Bóng đổ một mình tôi.